Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie

      Co to jest?
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogól

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

2. Zasady tworzenia ZFŚS

3. Przeznaczenie ZFŚS

4. Osoby uprawnione do korzystania

5. Pzeznaczenie funduszu na cele socjalne i podział na poszczególne świadczenia

6. Zasady i warunki przyznawania pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego

7. Zasady i warunki przyznawania środków socjalnych

8.Tryb powoływania Komisji Socjalnej

9. Zadania Komisji Socjalnej

10. Tryb i termin składania wniosków.

   

regulamin.docx

 

Do pobrania:

* wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFM.doc

* oświadczenie dla celów przyznania świadczeń z ZFŚS

Oświadczenie ZFŚS.doc

* oświadczenie dla celów przyznania śwadczeń z ZFŚS - wysokie dochody 

Oświadczenie ZFŚS - wysokie dochody.docx

* wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

wniosek z ZFŚS.docx

* regulamin ZFŚS

regulamin ZFŚS.pdf

 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 696
Wprowadzony przez: Marzena Zabielska
Data opublikowania: 2016-06-21 12:56:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-06-21 14:00:38 Marzena Zabielska
2016-06-21 13:33:20 Marzena Zabielska Publikacja artykułu
2016-06-21 13:32:41 Marzena Zabielska
2016-06-21 13:22:57 Marzena Zabielska
2016-06-21 13:14:25 Marzena Zabielska